BeeBlog


powrót

Uwaga BeePoint

BeeKapella & Łukawski

Początek maja 2021 to czas tworzenia naszych pszczelich punktów na Kapelli. BeeKapella oraz Pasieka Łukawski to w sumie trzy BeePointy na przełęczy Kapella: BeePoint Okole, BeePoint Skopiec oraz BeePoint Łysa Góra. Tabliczki ostrzegawcze muszą być :-)