BeeKapella


Górski miód z lasów i łąk otaczających Kapellę. 

 

Bartnik z Kapelli

 

 

Prawdziwy górski miód ze szczytów i wzniesień Gór Kaczawskich. Pszczoły z BeeKapella pracują na ekologicznych łąkach i w dzikich lasach. Nasza pasieka graniczy z Rezerwatem Przyrody Buczyna Storczykowa w Podgórkach. W sprzedaży miody: mniszkowe, spadziowe, z kwiatów białej koniczyny oraz nawłociowe.

ekologiczne miody

bartnik z kapelli

ule z BeeKapelli

Z lotu pszczoły...

Lasy dla pszczółek z Kapelli

BeeKapella pasieka